Update 25/06/2020 [PATCH 2.0.6]

Image


 Server Maintenance 25.06.2020 - Patch 2.0.6

New:
- Added 500kk Ingot to the Brutan's Metinstones drop and 100kk Ingot to the Bahamus's Metinstones drop.
- Added a game optimization option in the Game Options window, we are going to add it to Config as well.
There are 4 options:

 • Disable optimization because it consumes more RAM, normally when you encounter a Character, Mob, NPC, Pet or Mount the model is loaded on the spot and stays in memory for a while, when the model is loaded then that freeze happens.
  Loading all the models in memory from the loading window so that when you meet them they don't have anything to load this is the solution for FPS drop but it consumes more RAM so we made this an option that can be disabled.
 • Medium PvP where it will load all the costumes except the custom ones, because the custom costumes consume a lot of RAM.
 • High PvP where it will load the custom costumes as well, because we have some wrong made costumes in the back (I mean how the models were created, not the textures) and it consumes a lot of resources and loading time
 • PvM where it loads all the monsters

If you activate the option, the client will restart and when you enter, the models will be loaded in advance at the first appearance of the loading bar, after which if you teleport it will not be loaded again, because this has already happened.

Changes:
- Removed the pets from the Magic Chest's drop.
- Removed the Map1 summer's look. We're not satisfied with this look and we'll change it next week.
- Mount and Pet are no longer visible to other players around you on the World Boss map
- Changed Title "Dark Pirate"'s color.
- At weekly rankings, if the level of a Metinstone is lower than the level of the player with more than 15 levels, they will no longer be taken into account in the ranking.
- Changed bonuses on Divine Armors so at +9 they will offer 9500 HP and +35% Resistance vs Half-Human.

Bugfixes:
- The Mythical Chest from the Summer Event could not be opened
- Fixed an issue with Offline Shop's offers. You have to wait 7 seconds before you can make another offer.
- Expired Offline Shop's items, including Auction, will automatically disappear when their time reaches 0.___ Mentenanță programată la 25.06.2020 - Patch 2.0.6

New:
- Adăugat Lingou 500kk la dropul Metinelor Brutan şi Lingou 100kk la dropul Metinelor Bahamus.
- Adăugată o opţiune de optimizarea jocului în fereastra de Opţiuni Joc, urmează să o adăugăm şi la Config.
Sunt 4 opţiuni:

 • Dezactivare optimizare pentru ca consuma mai mult RAM, în mod normal când întâlneşti un Caracter, Mob, NPC, Pet sau Mount se încarcă modelul pe loc şi rămâne în memorie o perioadă, când se încarcă modelul atunci se întamplă acel freeze.
  Să încărcăm în memorie de la fereastra loading toate modelele ca atunci cand le întâlneşti să nu mai aibă ce încarca asta e soluţia pentru drop FPS dar consuma mai mult RAM aşa ca am facut asta o opţiune ce poate fi dezactivată.
 • Medium PvP unde va încărca toate costumele înafară de cele personalizate, deoarece costumele personalizate consumă foarte multă memorie RAM.
 • High PvP unde le va încărca şi pe cele personalizate, deoarece avem unele costume făcute prost în spate(mă refer la cum au fost create modelele, nu texturile) şi consumă foarte multe resurse şi timp de încarcare
 • PvM unde incarca toţi monştrii

Daca activezi opţiunea, se va restarta clientul şi când intri, la prima apariţie a barei de loading se vor încărca modelele în avans, dupa dacă te mai teleportezi nu se vor mai încărca odată, pentru că acest lucru s-a întâmplat deja.

Changes:
- Eliminate peturile din dropul Cufărului Magic.
- Eliminat aspectul Map1 de vară. Nu sunt încântat de acest aspect şi îl vom schimba săptămâna viitoare.
- Mounturile şi Peturile nu mai sunt vizibile pentru ceilalţi jucători din jurul tău în harta de la World Boss
- Schimbată culoarea Titlului "Dark Pirate"
- La weekly rankings dacă nivelul Pietrei Metin este mai mic decât nivelul jucătorului cu peste 15, nu se vor mai lua în considerare la ranking.
- Modificate bonusurile de pe Armurile Divine, astfel încât la +9 vor oferi 9500 PV şi +35% Rezistenţă vs Semi-Oameni

Bugfixes:
- Cufărul Mitic de la Evenimentul de vară nu se putea deschidea
- Rezolvată o problemă la ofertele din Offline Shop. Trebuie să aştepţi 7 secunde ca să poţi face o altă ofertă.
- Itemele expirate din OfflineShop, inclusiv licitaţiie, vor dispărea automat când timpul lor ajunge la 0.