bbyCocoLyNo
Level 120
Kaiya
Level 120
xRoberT7
Level 120
PATRIARHUL
Level 120
adytzu16
Level 120
Respecta
24.400 Points
Wardaddy
22.113 Points
xOldStars
21.716 Points
Catharsis
21.700 Points
5YANG
21.100 Points
Update 18.10.2019 (Patch 1.7.0)

Image

 Server Maintenance 18.10.2019 at 19:00 AM - Patch 1.7.0

Changes:

 • Moved the information from the Halloween Event to the Event button next to the Mini-Map.
 • Reduced the number of Pumpkins needed to make Pumpkin Potion IV and Pumpkin Potion V from 100 to 35.
 • Changed the bonus on Pumpkin Potion III from Strong vs Monsters to Strong vs Metin Stones.


Bugfixes:

 • Fixed the model for Halloween Pet
 • Added a check for minimum level 105 in order to enter the Haunted Sanctuary.
 • The 3D Weapon Skins were no longer visible after the morning update.
 • If you were below level 95, you would be teleported out of the Dark Land of the Novices into Map1.
 • Fixed the text that appeared when you opened Halloween Tickets and it was a fail and you didn't receive anything.
 • At Mission V from Adventurer's Pass the request was to defeat Oceania Boss instead of Grave Priest.
 • The Grave Priest Chest Drop did not appear in the Drop Info if you were below level 95
 • Reworked the respawn for Metin Stones in the Dark Lands.
 • Fixed the bonus choosing of the new costumes from the Limited Offers in the Item-Shop.


New:

 • Added a new item to the Limited Offers - Bloody Vampire Wings
  Image_______________________________________________________________________________________ Mentenanță programată la 18.10.2019 la 19:00 AM - Patch 1.7.90

Changes:

 • Mutate informațiile de la Evenimentul Halloween pe butonul de la Event de lângă Mini-Map.
 • Scăzut numărul de Dovleci necesari pentru craftarea Poţiunii Dovleac IV şi a Poţiunii Dovleac V de la 100 la 35.
 • Modificat bonusul de pe Poţiunea Dovleac III din Tare vs Monştri în Tare vs Metine.


Bugfixes:

 • Rezolvat Pet-ul de Halloween care se vedea în Pământ
 • Adăugată verificare pentru nivel minim 105 pentru a putea intra în Sanctuarul Întunecat.
 • Skin-urile de arme 3D nu mai erau vizibile după update-ul de dimineaţă.
 • Dacă aveai sub nivel 95 te teleporta afară din Ţinutul Întunecat al novicilor în Map1
 • Corectat textul ce îţi apărea la deschiderea Tichetelor Halloween când eşua şi nu primeai nimic.
 • La misiunea V de la Adventurer Pass apărea că trebuie să baţi Şeful Oceania înloc de Grave Priest.
 • Drop-ul Cufărului lui Grave Priest nu apărea la Informaţii Drop dacă aveai sub nivel 95
 • Refăcut respawn-ul metinelor din Ţinuturile Întunecate.
 • Reparată bonusarea costumelor noi de la Limited Offers din Item-Shop.


New:

 • Adăugat un nou item la Limited Offers - Aripile Vampirului Însângerat
  Image