bbyCocoLyNo
Level 120
Kaiya
Level 120
xRoberT7
Level 120
PATRIARHUL
Level 120
adytzu16
Level 120
Respecta
24.400 Points
Wardaddy
22.113 Points
xOldStars
21.716 Points
Catharsis
21.700 Points
5YANG
21.100 Points
UPDATE PRESENTATION (PATCH 1.6.7)