Kaiya
Level 120
xRoberT7
Level 120
bbyCocoLyNo
Level 120
Essail
Level 120
adytzu16
Level 120
VaFreacaGame
36.588 Points
Respecta
24.400 Points
xOldStars
23.976 Points
RodniaFamily
22.603 Points
Wardaddy
22.113 Points
Update 01.10.2019 (Patch 1.6.7)

Image


 Server Maintenance 01.10.2019 at 05:00 AM - Patch 1.6.7


Changes:

 • Moved the autopatcher on a new website to improve it's speed when dowloading a new version of the game.
 • Drop chance of 500kk Ingots was raised for lvl 120 Metin Stones.
 • Updated the Destiny Wheel Ticket description: "To spin the wheel you need to login on our website".
 • Reset Skill Attendant is now stackable.
 • The 4h variants of the Bone Accesories are now stackable.
 • Ice Crean skin of Metin Stones was removed.
 • You can't activate a Battlepass after the month ended if there isn't one available.
 • Updated the description of Cobra Costume/ Black Sihastru. You drag and drop them on Chen to receive 25 Ancient Coins.
 • Reactivated links in PM.
 • Removed drop info button from enemy player's HP bar and improved the looks of said HP bar.
  Image
  Image
  Image
 • Removed Top Meley for now (dungeon rankings will be added)
 • Yang's Top, now displays the yang in kkk


Bugfixes:

 • Fixed a problem on our website.
 • Fixed some of the Newcomer Weapon Skins because they were the wrong ones.
 • You could craft the Fury Potion without the neccesary 500kk Ingot.
 • Changed the wrong price of some packages on the item shop.
 • Fixed a problem regarding the positioning of the character's name when riding some mounts.
 • Fixed a major bug regarding the Crafting of Energy Cristals at the alchemist.
 • Fixed the description of the Antique/Relic Weapon Skins.
 • Fixed the bug regarding the Change Race Ring and the Kingdom Scroll.
 • Fixed some issues regarding the Malivore Dungeon
 • The switchbot window cannot be opened more than once
 • Cooldown on hiding the costume/hairstyle/weapon skin between actions for 10 seconds to avoid some bugs.
 • The bug from hiding costumes /hairstyles/ weapon skins has been fixed. It remains to set the missions as completed to those who made a request in the topic from our board for the next maintenance.
 • The names of the pets and mounts did not disappear when they were hidden.]
 • In the Top of Yang GM and GA no longer appears.


New:

 • Added 50kk Ingot at lvl 45, 50, 55, 60, 65, 70 Metin Stones
 • Added 100kk Ingot at lvl 80, 85, 90 Metin Stones
 • Add/Change Costume Bonus can be sold at NPC's for 50kk Yang.
 • You can trade the following items for 25 Ancient Coins at Chen: Cobra costume/hair, Azrael costume/helmet, Black Turban.
 • You can exchange 10x Hero/Infinity/Dawn Sword for 1x/3x/5x Dragon Coins at the Captain.
  Image
 • Added 2 more slots for quicklogin:
  Image
 • Added custom costumes and Guild Tournament winners's costumes.
 • Option to hide the country's flag
  Image
 • Added Top Playtime
  Image------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mentenanță programată la 01.10.2019 la 05:00 AM - Patch 1.6.7

Changes:

 • Mutat Patcher-ul pe un site nou pentru a funcţiona mai rapid şi a fost actualizat la descărcarea de pe site cu versiunea nouă.
 • Şansa de drop a Lingoului de 500kk de la Pietrele Metin din Pădurea Fermecată a fost mărită.
 • Pe descrierea Tichetului Roata Destinului a fost adăugată următoarea informaţie: "Pentru a învârti Roata trebuie să te loghezi pe site."
 • Reset Skill Însoţitor a fost facut stackabil.
 • Accesoriile Os de 4 ore au fost făcute stackabile.
 • Aspectul Pietrelor Metin de la evenimentul de vară a fost eliminat.
 • Scoase siglele Legend la cei de la ediţiile trecute.
 • Dacă luna s-a sfârşit, nu vei mai putea activa Battlepass-ul până când nu va fi adăugat cel pentru luna următoare.
 • Adăugat în descrierea Costumelor Cobra şi Sihastru Negru faptul că se pot negocia la NPC-ul Chen pentru 25 de Ancient Coins.
 • Am reactivat link-urile în PM.
 • Am scos butonul de info drop de pe bara de informaţii de la jucători şi am modificat puţin aspectul acestui pe lângă remedierea greşită a unor poziţionări
  Image
  Image
  Image
 • Eliminat Top Meley momentan(vor fi adăugate rankings pentru dungeonuri)
 • Topul de Yang, afişează acum yangul în kkk


Bugfixes:

 • Rezolvata o problema la site.
 • Câteva iconuri din setul de skinuri de arme Newcomer erau la fel ca cele de la seturi de skinuri de arme SteamPunk.
 • Puteai crafta Poţiunea Furiei şi fără Lingou de 500kk.
 • Modificat pretul eronat a unor pachete de pe item shop.
 • Rezolvată o problemă la numele caracterului care era afişat prea sus când călăreai anumite mounturi.
 • Rezolvat un bug major la opţiunea de upgrade a Cristelelor de Energie la Alchimist
 • Am scos din descrierea "Skin-ului de Armă Relicvă/Antic" faptul că este "Obiect de Upgrade"
 • Rezolvat bugul de la schimbare rasă + tinctura numelui.
 • Rezolvat problemele la etajul 4 şi 5 Malivore ( Atunci cand nu mai sunt mobi in mapă şi din intamplare te scoate clientul sau iţi dă o eroare, te teleportează la etajul 1.)
 • Modificat bonusurile eronate ale unui pet de pe item shop.
 • Fereastra de switchbot nu se mai poate deschide mai mult de o singură dată
 • Cooldown la ascunderea costumului/frizurii/skin-ului de armă între acțiuni timp de 10 secunde pentru a evita unele bug-uri.
 • Bug-ul de la ascundere costume/frizuri/skinuri de armă a fost remediat. Mai rămâne să setez misiunile ca şi completate celor ce au făcut cerere pe forum la următoarea mentenanţă.
 • Numele peturilor şi mounturilor nu dispărea la ascunderea acestora.
 • În Topul de Yang nu mai apare şi GM/GA.


New:

 • Adăugat Lingou de 50kk la Pietrele Metin de 45, 50, 55, 60, 65, 70
 • Adăugat Lingou de 100kk la Pietrele Metin 80, 85, 90
 • Adaugă şi Schimbă bonus Costum pot fi vândute la NPC-uri pentru suma de 50.000.000 Yang.
 • Adăugate următoarele costume şi frizuri la Chen pentru a le putea negocia în schimbul a 25x Ancient Coins: Costum Azrael, Frizură Cobra, Turban Negru, Coif Azrael.
 • Adaugat la Capitan optiunea de a schimba 10x Sabia Eroului/Infinitului/Amurgului pentru 1x/3x/5x Monede Dragon.
  Image
 • Adăugate încă 2 sloturi pentru salvarea datelor:
  Image
 • Adăugate costumele personalizate + costumele de breaslă
 • Opţiune de ascundere a steagului ţării
  Image
 • Adăugat Top Minute Jucate
  Image